Gửi tới những người dân địa phương

Hãy liên hệ với chúng tôi , nếu bạn có nhu cầu cần đăng tải lên trang web những thông tin dưới đây

  • Những thông tin, đề tài hữu ích cho người nước ngoài.
  • Những cá nhân hay tổ chức, đoàn thể muốn đề xuất, giới thiệu.
  • Thông tin về hoạt động tình nguyện mà người nước ngoài có thể tham gia.
  • Những tấm gương tốt, những cá nhân người nước ngoài xuất sắc.

Về hỗ trợ quảng cáo

Chúng tôi có một góc quảng cáo trên trang web và đang tìm kiếm tài trợ từ các cá nhân và tổ chức có chung mục tiêu là gắn kết xã hội.

  • Một năm tương ứng 12,000 yen (từ giờ cho đến tháng 3 năm 2021 phí là 6,000yen).

Mọi thắc mắc xin liên hệ

Tổ chức quản lý và điều hành- Trung tâm hỗ trợ người Ngoại Quốc định trú tại Kobe(KFC) Dự ánばいゆー

  • Quản lí dự án:Eiryo
  • TEL:090‐6378‐4991
  • E-mail:eiryo@social-b.net