Hướng dẫn cuộc sống ~50 từ vựng cần thiết về chủ đề trường học ~2022.02.18

Bạn đã từng không hiểu hết nội dung thư của trường học?
Bạn không hiểu rõ về nội quy của trường ?
Bạn có muốn biết con em bạn được học gì ở trường tiểu học của Nhật?
Tại đây, chúng tôi sẽ phổ biến tới bạn những từ vựng cần thiết, hình thức tổ chức trường học ở Nhật bản.

Ngày diễn ra :tháng 3 ngày 23(thứ tư)、ngày 25(thứ sáu)、
ngày 26(thứu bảy)、ngày 27日(chủ nhật)
Thời gian:13:00-14:00
Địa điểm:Trung tâm quốc tế Futaba 〒653-0042
1-5 Học viện Futaba7-1-18 Futaba chou Nagata ku Kobe shi
Bản đồ<https://goo.gl/maps/QUYZLF6LH4mfuysX8>
Phí tham gia: Miễn phí(0円)
Đăng ký:Thời hạn đến ngày 20 tháng 3(chủ nhật)
Với 3 cách đăng ký sau đây
1. Google Form<https://forms.gle/sPyLc1mnyhCn2ria7>
2. TEL 078-747-0280 (Nghỉ thứ hai)
3. E-mail fic@tbz.t-com.ne.jp
Khi đăng ký, hãy điền các thông tin dưới đây
1. Họ tên 2. Số điện thoại 3. Mail 4. Ngày muốn tham gia
5. Tên trường học của con em(Trường tiểu học ○○) 6. Có hay không nhu
cầu phiên dịch(Tiếng ○○) *Có trường hợp không thể đáp ứng
※ Bạn hãy mang theo giấy tờ, thư từ trường học mà bạn không hiểu.
※ Có thể tham gia theo hình thức trực tuyến (ZOOM).