Đa Quốc Gia Vui chơi Năm mới2022.12.16

Ngày 9/1thứ 2130015 : 00   Miễn phí.  KHÔNG CẦN đăng kí.

Trò chơi đa quốc gia

・Yutnori(Hàn Quốc)

・Đá cầu(Trung Quốc)

Trò chơi trong nhà

・Sugoroku

・Rút gỗ Daruma

・Fukuwarai

Trò   chơi   làm   bằng   t ay

・Kamizumo

・Yoyo

 

Trung tâm quốc tế Futaba   Kobe-shi, Nagata-ku, Futaba-cho 7-1-18(Futaba tần 1, phòng cuối dãy phải)

Giới hạn:50 người   Đối tượng:học sin khoảng cấp 1 trở lên(người lớn cũng có thể tham gia)

〈liên hệ 〉078-747-0280    Email:fic@tbz.t-com.ne.jp