Hướng dẫn đời sống Tái sinh rác thải nhựa2021.11.12

   Để bảo vệ môi trường, Trung tâm Futaba đã mở ra trạm thu gom rác thải nhựa có thể tái chế. Qua đây bạn có thể hiểu thêm về cách xử lý, phân loại và tái chế rác thải. Hơn nữa, nếu bạn đem rác thải nhựa đến trạm thì cứ 5 lần bạn sẽ nhận được một túi đựng rác cháy được!

   Cùng mang rác nhựa đến trạm tái chế nào!

☆Thời gian☆

  • Ngày 23 tháng 11(thứ ba)15:00-15:30 tiếng Nhật, Anh, Trung
  • Ngày 25 tháng 11(thứ năm)12:15-12:45 tiếng Nhật, Anh, Trung, Việt
  • Ngày 27 tháng 11(thứu bảy)12:00-12:30 tiếng Nhật, Anh, Trung, Hàn
  • Ngày 5 tháng 12(chủ nhật)12:15-12:45 tiếng Nhật, Anh
  • Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn có yêu cầu dịch sang ngôn ngữ khác.

☆Cách đăng kí☆

Đăng kí trước qua biểu mẫu google, mail hoặc gọi điện trực tiếp.

<https://forms.gle/28V6sP69fx7q5wuV6>

Địa điểm: Trung tâm Quốc tế Futaba 

Tiền phí: Miễn phí

☆Địa chỉ đăng ký・Liên hệ☆

Trung tâm Quốc tế Futaba 

〒653-0038 Kobeshi Nagataku Futabachou 7-1-18 Futabagakusha 1-5 

Tel:078-747-0280

Email:fic@tbz.t-com.ne.jp