Hướng dẫn cuộc sống ở Nhật Cảnh báo/Báo động2021.09.03

Bạn đã biết đến “Cảnh báo” hay “Báo động” ở Nhật chưa?

Làm thế nào để biết bây giờ có cảnh báo hay báo động gì không?

Tại buổi hướng dẫn cuộc sống ở nhật, chúng tôi sẽ giải thích về các loại cảnh báo/báo động khác nhau.

Mọi người hãy cùng tham gia nhé.

☆Thời gian☆

  • Ngày 15 tháng 9(thứ tư)10:15-10:45 tiếng Nhật,tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn.
  • Ngày16 tháng 9(thứ năm)12:15-12:45 tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt.
  • Ngày 18 tháng 9(thứ bảy)13:00-13:30 tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Mông Cổ.
  • Ngày28tháng 9(thứ ba)13:00-13:30 tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung.
  • Trực tuyến(ZOOM) từ thứ ba đến thứ bảy của tháng 9 (hãy đăng ký thời gian cụ thể)
  • Hãy đăng ký nếu bạn muốn dịch sang tiếng nước ngoài khác.

☆Cách đăng ký☆

Hãy đặt trước qua điện thoại, mail hoặc biểu mẫu dưới đây.

<https://forms.gle/28V6sP69fx7q5wuV6>

Địa điểm:Trung tâm quốc tế Futaba 

Phí tham gia: Miễn phí

☆Đăng ký/Hỗ trợ☆

Trung tâm quốc tế Futaba 

〒653-0038 kobeshi nagataku futabachou7-1-18

Futaba gakusha1-5 

Tel:078-747-0280

Email:fic@tbz.t-com.ne.jp