Ngày 21 tháng 8 Nhà ma đa văn hóa2022.08.05

Chào đón sự tham gia của bạn !

Năm 2022này,

Các bạn sẽ gặp được những loại bóng ma trên thế giới !

Nhà ma đa văn hóa

1. Thời gian: Ngày 21 tháng 8 (Chủ nhật) 13:00 – 14:30

    Thời gian trải nghiệm: Khoảng 10 phút cho một khách tham quan.

2. Địa điểm: FUTABA Kokusai Plaza

3. Phí tham gia: Miễn phí