Thông báo trì hoãn tổ chức nhà ma đa văn hóa2021.08.26

“Sự kiện nhà ma đa văn hóa – Nơi gặp gỡ những bóng ma trên thế giới” dự kiến tổ chức ngày 28 tháng 8 sẽ bị hoãn lại do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Chúng tôi sẽ thông báo lại thời gian tổ chức sau khi được quyết định.