Hướng dẫn cuộc sống ~Tiền thuế là gì?~2022.07.15

Nó được sử dụng vào việc gì ?

Nếu không đóng tiền thì sẽ thế nào?

 

Thời gian:11:15~12:00 ngày 27 tháng 7 (Thứ tư)

Địa điểm: Trung tâm Quốc tế Futaba 〒653-0042

    1-5 Học viện Futaba7-1-18 Futaba chou Nagata ku Kobe shi

      Bản đồhttps://goo.gl/maps/QUYZLF6LH4mfuysX8

Phí tham gia: Miễn phí(0 yen)  

Đăng kí:Vui lòng đăng kí theo một trong ba cách dưới đây(Khoảng 10 người)

       1. Google Form

 <20227月 生活(せいかつ)ガイダンス Life Guidance 生活小指南 Hướng dẫn cuộc sống – Google フォーム>
       2. Gọi trực tiếp tới số 078-747-0280 (Nghỉ vào Thứ hai)  

       3.E-mail fic@tbz.t-com.ne.jp

Khi đăng kí, cần cung cấp những thông tin sau
1. Tên  2. Số điện thoại  3.  Email 4.  Nhu cầu phiên dịch(Tiếng○○) *Có một số trường hợp không thể đáp ứng.