Hướng dẫn cuộc sống Chủ đề tiêm phòng dịch corona2022.02.18

Giải đáp những thắc mắc về việc tiêm phòng

Địa điểm: Trung tâm quốc tế Futaba 〒653-0042
                  1-5 Học viện Futaba7-1-18 Futaba chou Nagata ku Kobe shi

Lịch dự kiến: Từ ngày 18 tháng 2(thứ sáu)
đến ngày 18 tháng 3 (thứ sáu)
Thời gian: 10:00-17:00
Phí tham gia: Miễn phí(0円)
Có thể trao đổi bằng nhiều thứ tiếng với nhân viên ở các khung
thời gian sau:
➢ Tiếng Anh: Thứ ba・Tư・Năm・Sáu・Bảy(10:00-17:00)
➢ Tiếng Trung: Thứ ba・Tư・Năm・Sáu・Bảy(10:00-17:00)
➢ Tiếng Việt: Thứ Năm(10:30-14:30)
➢ Tiếng Hàn: Thứ Tư(11:30-17:00)・Thứ Bảy(16:00-17:00)
※Ngoài các ngôn ngữ trên, hãy liên hệ để dịch sang ngôn ngữ khác.
※Có thể tham gia qua hình thức trực tuyến (ZOOM)

<Mọi thắc mắc xin liên hệ Trung tâm quốc tế Futaba>
TEL:078-747-0280 E-mail:fic@tbz.t-com.ne.jp